Kanadyjska Przygoda, Kanada: wycieczki objazdowe - oferta hotelu na Kanada.pl - zarezerwuj pobyt najtaniej - Kanadyjska Przygoda, Kanada
Od 1999 roku skorzystało z naszych usług 90 000 osób
Świat Tysiąca Marzeń : Grupa TravelOne.pl > Kanada.pl  >  Lista ofert  >  Kanadyjska Przygoda, Kanada: wycieczki objazdowe
Trwa potwierdzanie dostępności oferty, proszę czekać...
UWAGA! Przed dokonaniem rezerwacji sprawdź termin
ważności dokumentów.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy!
          
 
  • 1.wyszukiwanie ofert
  • 2. szczegóły oferty
  • 3. zamówienie

Kanadyjska Przygoda, Kanada: wycieczki objazdowe

Kanada, Kanada: wycieczki objazdowe (pokaż mapę)
Kod oferty: CAECTR-CAD603
dodaj do schowka
cena za osobę od:
zawiera:transport, zakwaterowanie, wyżywienie według programu, ubezpieczenie KL i NW
nie zawiera:cena zawiera wszystkie opłaty
zobacz opis
drukujbezpośredni link do oferty »Poleć
transport:
wyjazd z:
terminy:
długość pobytu:
wyżywienie:
dorośli:
podróż z dziećmi
Rezerwuj z Gwarancją Najniższej Ceny! Touroperator:
DODATKOWE INFORMACJE
rezerwacja telefoniczna
71 771 76 21
rezerwacje@travelone.plCzynne:
Poniedziałek-Piątek: 8-21
Sobota-Niedziela: 9-21
Pogoda i klimat
Toronto
Częściowe zachmurzenie
24oC
opady:brak
zachmurzenie:25%
ciśnienie:1020 hPa
wiatr:11 km/h

Kanadyjska Przygoda, Kanada: wycieczki objazdowe

Nazwa wg organizatora:


Kanadyjska Przygoda

Kategoria:

***

Region:

Kanada

Opis:

<p><strong>TORONTO &#8211; WODOSPAD NIAGARA &#8211; MONTREAL &#8211; QUEBEC CITY &#8211; OTTAWA &#8211; ALGONQUIN PARK &#8211; HUNTSVILLE</strong></p><p><strong>Dzie&#324; 1.&#160;</strong>Zbi&#243;rka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Kanady. Przylot do Toronto, spotkanie z pilotem oraz przejazd autokarem do hotelu.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Dzie&#324; 2. Toronto &#8211; Wodospad Niagara.</strong> (trasa ok. 130 km) Po &#347;niadaniu zwiedzanie najwi&#281;kszego miasta w Kanadzie &#8211; Toronto, b&#281;d&#261;cego jednocze&#347;nie centrum finansowym i ekonomiczn&#261; stolic&#261; kraju. Miasto uchodzi tak&#380;e za jedno z najbardziej zielonych miast na &#347;wiecie, ze wzgl&#281;du na parki lub zielone skwerki znajduj&#261;ce si&#281; niemal w ca&#322;ym centrum. Na pocz&#261;tek najwi&#281;ksza atrakcja miasta - wie&#380;a transmisyjna CN Tower (553 m), z kt&#243;rej rozpo&#347;cieraj&#261; si&#281; spektakularne widoki na panoram&#281; miasta, z drapaczami chmur na czele. Nast&#281;pnie udamy si&#281; pod aren&#281; sportow&#261; Rogers Centre (SkyDome), przejedziemy przez biznesow&#261; dzielnic&#281; miasta oraz miniemy takie miejsca jak: parlament, Queen's Park, City Hall oraz Uniwersytet. Po po&#322;udniu przejazd w kierunku &#347;wiatowej s&#322;awy wodospadu Niagara, kt&#243;ry podziwia&#263; b&#281;dziemy ze specjalnej platformy widokowej. Dla ch&#281;tnych rejs s&#322;ynnym stateczkiem &#8222;Maid of the Mist" pod sam wodospad (25 USD). W drodze powrotnej do Toronto, wiod&#261;cej wzd&#322;u&#380; rzeki Niagara, wyznaczaj&#261;cej jednocze&#347;nie granic&#281; z USA zatrzymamy si&#281; w XIX-wiecznym mie&#347;cie Niagara-On-The-Lake, le&#380;&#261;cym nad samym jeziorem Ontario. Czas wolny na zdj&#281;cia oraz zakup lokalnych pami&#261;tek. Dla ch&#281;tnych wizyta w winnicach po&#322;&#261;czona z degustacj&#261; (15 USD/os.). Nocleg w hotelu w Toronto.&#160;</p><p><strong>Dzie&#324; 3.</strong> <strong>Toronto &#8211; Montreal.</strong> (trasa ok. 545 km) Po &#347;niadaniu przejazd z Toronto do Montrealu, nale&#380;&#261;cego do Prowincji Quebec. Najwi&#281;ksza prowincja Kanady i jednocze&#347;nie najwi&#281;ksze francuskoj&#281;zyczne terytorium, to obszar w kt&#243;rym wi&#281;kszo&#347;&#263; populacji zachowa&#322;a j&#281;zyk i kultur&#281;, odziedziczone po francuskich przodkach. Dla ch&#281;tnych godzinny rejs statkiem po rzece &#346;w. Wawrzy&#324;ca w rejonie Parku 1000 Wysp (ok. 30 USD/os.). Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Montrealu.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Dzie&#324; 4. Montreal &#8211; Quebec City.</strong> (trasa ok. 250 km) &#346;niadanie w hotelu. Zwiedzanie Montrealu obejmie takie atrakcje jak: Stare Miasto oraz&#160; Plac Jacques-Cartier, Bazylika Notre-Dame czy lesiste zbocza Mt. Royal wraz z deptakami oraz pe&#322;ne zieleni dzielnice handlowo-biznesowe. Zobaczymy tak&#380;e centrum olimpijskie, Uniwersytet, Muzeum Sztuki oraz przespacerujemy si&#281; wzd&#322;u&#380; nabrze&#380;a rzeki &#346;w. Wawrzy&#324;ca. Nast&#281;pnie przejazd w kierunku Quebec City, wpisanego na list&#281;&#160;&#347;wiatowego dziedzictwa UNESCO. Miasto do dzi&#347; zachowa&#322;o charakter dawnej siedziby francuskiej plac&#243;wki kolonialnej, ze swymi 400-letnimi, kamiennymi murami, brukowanymi uliczkami, przechodz&#261;cymi w nowoczesne dzielnice, p&#281;kaj&#261;ce od modnych restauracji, klub&#243;w i butik&#243;w. Zwiedzanie starej cz&#281;&#347;ci miasta oraz przejazd przez Place Royale, Plac d'Armes, po&#322;o&#380;on&#261; na klifie Cytadel&#281; oraz wzd&#322;u&#380; ci&#261;gn&#261;cych si&#281; nad rzek&#261;, Taras&#243;w Dufferina. Zobaczymy tak&#380;e jeden z najcz&#281;&#347;ciej fotografowanych hoteli na &#347;wiecie &#8211; imponuj&#261;cy, luksusowy Chateau Frontenac. Nocleg w hotelu w okolicy wodospadu Montmorency, na obrze&#380;ach Quebec.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Dzie&#324; 5. Quebec City &#8211; Ottawa.</strong> (trasa ok. 200 km) Po &#347;niadaniu przejazd do stolicy Kanady &#8211; Ottawy. Dynamicznie rozwijaj&#261;ce si&#281; miasto z mieszan&#261; populacj&#261;, oferuje wiele atrakcji milionom turyst&#243;w. Podczas zwiedzania przejedziemy obok Parlamentu mieszcz&#261;cego si&#281; w neogotyckim budynku, Lauriel House oraz placu targowego Byward Market, przy kt&#243;rym znajduje si&#281; wiele restauracji i kafejek. Przejedziemy tak&#380;e wzd&#322;u&#380; Kana&#322;u Rideau (202 km d&#322;.)&#160;- najstarszego kana&#322;u wodnego w Ameryce P&#243;&#322;nocnej, wpisanego na list&#281; &#347;wiatowego dziedzictwa UNESCO, &#322;&#261;cz&#261;cego stolic&#281; z miastem Kingston. Ponadto, przejdziemy obok: Muzeum Technologii, Narodowej Galerii Sztuki oraz Muzeum Cywilizacji. Nocleg w hotelu w Ottawie.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Dzie&#324; 6. Ottawa &#8211; Huntsville.</strong> (trasa ok. 345 km) &#346;niadanie w hotelu. Przejazd z Ottawy na tereny pi&#281;knego, zielonego Algonquin Provincial Park (7725 km2), znajduj&#261;cym si&#281; w centralnej cz&#281;&#347;ci prowincji Ontario. Park stanowi popularne miejsce piknikowego wypoczynku mieszka&#324;c&#243;w Toronto i Ottawy ze wzgl&#281;du na blisko&#347;&#263; bujnych las&#243;w, jezior i rzek. Odpoczynek w&#347;r&#243;d klon&#243;w, z mo&#380;liwo&#347;ci&#261; obcowania w&#347;r&#243;d osobliwej flory i fauny tego malowniczego regionu. Warto doda&#263;, i&#380; Algonquin stanowi jedn&#261; z najlepszych lokalizacji w ca&#322;ej Ameryce P&#243;&#322;nocnej do sfotografowania &#322;osia, a ponadto jelenia wirginijskiego oraz bobra. Przejazd do hotelu w miejscowo&#347;ci Huntsville.</p><p><strong>Dzie&#324; 7. Huntsville &#8211; Toronto.</strong>&#160;(trasa ok. 220 km) Po &#347;niadaniu w hotelu przejazd na lotnisko w Toronto, sk&#261;d odb&#281;dzie si&#281; wylot do Polski</p><p><strong>Dzie&#324; 8.</strong> L&#261;dowanie w Warszawie</p>

Wyposażenie:

Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Świadczenia:

<p><strong>Cena zawiera:</strong></p><ul><li>przelot na trasie Polska - Toronto - Polska bezpo&#347;rednio lub z przesiadk&#261; w porcie europejskim</li><li>op&#322;aty lotniskowe</li><li>ubezpieczenie KL, NNW</li><li>zakwaterowanie w hotelach 3 *** w pokojach dwuosobowych z &#322;azienkami.&#160;<span>W przypadku rezerwacji dla wi&#281;cej ni&#380; dw&#243;ch os&#243;b, kolejne osoby korzystaj&#261; z miejsca do spania na jednym z dw&#243;ch du&#380;ych &#322;&#243;&#380;ek o wymiarach 140cm x 200cm wsp&#243;lnie z dwoma pierwszymi osobami.</span></li><li>&#347;niadania w formie bufetu,</li><li>transport&#160;</li><li>zwiedzanie wg programu z biletami wst&#281;pu do zwiedzanych obiekt&#243;w</li><li>opiek&#281; polskiego pilota</li></ul>

Dodatkowo płatne:

<ul><li>obowi&#261;zkowa op&#322;ata za wst&#281;py do zwiedzanych obiekt&#243;w, obs&#322;uga lokalnych przewodnik&#243;w, serwis miejscowego agenta,&#160;zwyczajowe napiwki i inne op&#322;aty lokalne w wysoko&#347;ci ok. 110 USD na osob&#281; jako pakiet p&#322;atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki</li><li>dop&#322;ata do pokoju jednoosobowego</li><li>dop&#322;ata do opcji "podr&#243;&#380;uj&#261;cy samotnie" (uczestnik mo&#380;e by&#263; dokwaterowany do innej osoby tej samej p&#322;ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podr&#243;&#380;uj&#261;cy samotnie", dop&#322;ata zostanie anulowana</li><li>ewentualna dop&#322;ata do wycieczek fakultatywnych&#160;</li><li>miejsca obok siebie w samolocie za dodatkow&#261; op&#322;at&#261; (o cen&#281; i dost&#281;pno&#347;&#263; zapytaj sprzedawc&#281;).</li></ul>

Obsługa na miejscu:

<p>Polski Pilot</p>

Informacje wizowe:

<p><strong>Wizy:<br /></strong>obywatele Polski maj&#261; obowi&#261;zek posiadania paszportu biometrycznego (wydawane po 28.08.2006 r.) przy wje&#378;dzie do Kanady oraz potwierdzenia rejestracji w systemie eTA. Obywatele wszystkich kraj&#243;w podr&#243;&#380;uj&#261;cy do Kanady drog&#261; lotnicz&#261; w ramach ruchu bezwizowego (w tym Polacy) s&#261; zobowi&#261;zani do posiadania elektronicznego potwierdzenia podr&#243;&#380;y (Elektronic Travel Authorization). Aby wyrobi&#263; eTA nale&#380;y mie&#263; wa&#380;ny paszport, adres email do otrzymania powierdzenia eTA oraz kart&#281; p&#322;atnicz&#261; do uiszczenia op&#322;aty 21 PLN/os. (7 CAD/os.). W celu rejestracji i wniesienia op&#322;aty, najp&#243;&#378;niej na 72 godziny przed planowan&#261; podr&#243;&#380;&#261;, nale&#380;y wype&#322;ni&#263; formularz dost&#281;pny na stronie:&#160;<a href="https://ssl.eccoholiday.com/reservation_et/wiza_kanada.php">https://ssl.eccoholiday.com/reservation_et/wiza_kanada.php</a></p><p>UWAGA! Ecco Travel po&#347;redniczy w wyrobieniu eTA w cenie 100 z&#322;/os.&#160;<span>Kompletne dane musz&#261; zosta&#263; przes&#322;ane najp&#243;&#378;niej na 7 dni przed wylotem.</span></p><div>&#160;</div><p><span><br /></span></p>

Przewodnik: Kanada: wycieczki objazdowe, Kanada


Kanada > Kanada: wycieczki objazdowe
Kanada: wycieczki objazdowe:
Olbrzymia przestrzeń, nierównomierne rozmieszczenie ludności oraz ciekawa historia Kanady sprawiają, że kraj ten świetnie nadaje się na wycieczki objazdowe. Na miłośników historii i zabytków czeka Wybrzeże Wschodnie, gdzie zachowały się niewielkie kolonialne miasteczka. Amatorzy dobrej zabawy i intensywnego zwiedzania z pewnością zainteresują wielkie metropolie jak Montreal, Toronto, Ottawa czy Quebec, a także największa atrakcja kraju – Wodospad Niagara. Z kolei poszukiwacze przygód mają niemal nieograniczoną przestrzeń do eksploracji. Prowincje Zachodnie to przede wszystkim dziewicze lasy i rozległe bagna, natomiast Terytoria Północne to królestwo subpolarnej fauny i flory. Kanadyjska przyroda jest dobrze chroniona dzięki kilkudziesięciu parkom narodowym oraz licznym rezerwatom.
czytaj więcej
 

Kanada: mapa


Toronto - prognoza pogody

-14400000
Aktualne warunki

Poniedziałek
15 sierpnia
Częściowe zachmurzenie
24°C
Częściowe zachmurzenie
opady:brak
zachmurzenie:25%
wilgotność:41%
widoczność:24 km
ciśnienie:1020 hPa
wiatr:200° 11 km/h
wsch. słońca:06:22
zach. słońca:20:22
Wtorek
16 sierpnia
Możliwe przejściowe opady deszczu
min: 16°C    max: 30°C
Możliwe przejściowe opady deszczu
opady:0.8 mm
wiatr:235°  22 km/h
wsch. słońca:06:23
zach. słońca:20:20
Środa
17 sierpnia
Umiarkowane opady deszczu
min: 19°C    max: 27°C
Umiarkowane opady deszczu
opady:16.5 mm
wiatr:259°  28 km/h
wsch. słońca:06:24
zach. słońca:20:19
Czwartek
18 sierpnia
Pochmurno
min: 15°C    max: 22°C
Pochmurno
opady:brak
wiatr:315°  20 km/h
wsch. słońca:06:25
zach. słońca:20:17
Piątek
19 sierpnia
Możliwe przejściowe opady deszczu
min: 15°C    max: 24°C
Możliwe przejściowe opady deszczu
opady:0.3 mm
wiatr:291°  10 km/h
wsch. słońca:06:26
zach. słońca:20:15

Toronto - klimat

Kanada - kiedy na wakacje?
  • Miłośnicy sportów zimowych powinni odwiedzić Kanadę zimą. Trwa ona w Kanadzie dość długo: w Quebecu od listopada do końca kwietnia, a im dalej na północ tym dłużej. Duża ilość śniegu i liczne ośrodki sportów zimowych gwarantują wtedy udany wypoczynek. Wielkie mrozy nie występują w Kanadzie jedynie na wybrzeżu Pacyfiku. Można tam natomiast zanotować obfite opady. Ciekawe zjawisko pogodowe występuje na wschodnim stoku Gór Skalistych, gdzie suchy i ciepły wiatr chinook potrafi zmienić temperaturę w ciągu kilku minut nawet o 30 stopni!
  • Przełom zimy i wiosny to czas nieprzyjemnej odwilży.
  • Latem (czerwiec-sierpień) w głębi lądu bywa duszno w ciągu dnia, a chłodno wieczorem i nocą. Na wybrzeżu temperatury są umiarkowane, jednak woda jest zbyt zimna na kąpiel (maksymalnie 16 ºC).
  • Aby w pełni nacieszyć oczy kanadyjską przyrodą, należy wybrać się tam jesienią. Krajobrazy w najpiękniejszych kolorach zobaczyć można na przełomie września i października. Choć temperatury są wtedy przyjemne, warto mieć ze sobą ciepłe ubranie.
Aby zobaczyć wykres proszę zainstalować/uruchomić wtyczkę Adobe Flash.
-8,-8,-3,1,7,12,15,14,10,4,0,-5,-1,0,3,11,18,23,26,25,20,13,6,0,-4.5,-4.0,.0,6.0,12.5,17.5,20.5,19.5,15.0,8.5,3.0,-2.5
Godziny słoneczne w ciągu dnia
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
246789987633
Aby zobaczyć wykres proszę zainstalować/uruchomić wtyczkę Adobe Flash.
50,47,57,64,67,68,67,79,71,64,67,60,76,72,67,59,63,66,63,67,71,71,74,75
Dni z opadami w ciągu miesiąca
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
271919151617141415162021

Kanada wycieczki: oferty wczasów z Kanada: wycieczki objazdowe

Popularne kierunki
Serwisy tematyczne
Oszczędność i wygoda
Szeroka i aktualna oferta
Bezpieczna rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Renoma i uznanie
Oszczędność i wygoda
Gwarancja Najniższej Ceny
Ceny jak u organizatora
Rezerwacja telefoniczna
i 24h online
Szeroka i aktualna oferta
Zawsze aktualne i pełne ceny
Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert
Porównanie cen hotelu
u różnych organizatorów
Bezpieczna rezerwacja
87 sprawdzonych biur podróży
Płatności w systemie eCard
Bezpieczna szyfrowana rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Jeden z pierwszych portali
w Polsce
Doradcy z wieloletnim doświadczeniem
Biuro w centrum Krakowa
newsletter

Informacje o promocjach i nowościach

Podróże z Grupą TravelOne.pl: wczasy i wycieczki

Wakacje Last Minute - lato w niskich cenach
Wakacje Last Minute - lato w niskich cenach
Planując wczasy w uwielbianej przez rodziny Bułgarii czy Portugalii słynącej z niezwykłych miast, warto szukać ofert last minute, które zachęcają znacznie niższą ceną w porównaniu do ceny katalogowej biur podróży. Bardzo popularne są oferty Chorwacja Last Minute, szczególnie wśród miłośników sportów wodnych. Last Minute to doskonała propozycja dla osób spontanicznych, które są w stanie zdecydować się na wyjazd w ciągu jednego dnia.Zachęcamy do skorzystania z usług serwisu TravelOne.pl, gdzie codziennie można znaleźć liczne promocje i oferty last minute, również na Cypr i Majorkę.
 
Wakacje Last Minute w Izraelu - sprawdź najlepsze oferty >>
Rajska wyspa Bali w wersji All Inclusive >>
Najlepsze hotele przy piaszczystych plażach Dominikany >>